Arvontakampanjan säännöt

 

1. Osallistumisaika

Kampanjan osallistumisaika on 28.8.–31.10.2019. Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

2. Arvonnan järjestäjä

Suomen Vesitekniikka Oy (jäljempänä “Järjestäjä”)

Karjalankatu 26

15150 LAHTI

3. Arvonnan palkinnot

Arvonnan pääpalkintona on 5 000 euron arvoinen putkiremontti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkintona toteutettava putkiremontti voi olla joko käyttövesiputkiston, lämpöverkkoputkiston tai viemäriputkiston remontti. Mikäli remontin kokonaishinta ylittää 5 000 euroa, asiakas saa kokonaishinnasta 5 000 euron alennuksen ja maksaa vain loppuosan.

Jos voittaja on ostanut Suomen Vesitekniikan putkiremontin tämän arvontakampanjan aikana, voidaan hänen niin halutessaan hyvittää palkinnon arvon verran tästä aiemmasta ostosta.

4. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt pois lukien Suomen Vesitekniikka Oy:n henkilökunta, heidän perheenjäsenensä sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestämisen kanssa. Kilpailuun osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Osallistuminen edellyttää yhteystietojen jättämistä Suomen Vesitekniikan www-sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://www.suomenvesitekniikka.fi/…/. Arvontaan voi osallistua vain kerran/henkilö. Saman henkilön useammat osallistumiskerrat luetaan yhdeksi osallistumiseksi. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja järjestäjällä on oikeus poistaa vilppiin tai huijaukseen syyllistynyt kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.

5. Arvonta

Arvonta suoritetaan kilpailuajan päätyttyä 4.11.2019. Palkinnon toimittaminen voittajalle edellyttää, että voittaja on luovuttanut korrektit yhteystiedot ja että hän jättää Suomen Vesitekniikka Oy:lle yhteystietonsa. Mikäli voittajan yhteystiedot ovat virheelliset, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista vastauksista.

6. Voitoista ilmoittaminen

Voitoista ilmoitetaan voittajalle lähettämällä hänelle puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 18.11.2019 mennessä, lunastamatonta palkintoa ei korvata. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

7. Palkinnon luovutus

Palkinnon luovuttamisesta Suomen Vesitekniikka Oy sopii voittajan kanssa erikseen.

8. Tietojen luovuttaminen ja verot

Yhteystiedot jäävät käytettäviksi Suomen Vesitekniikka Oy:n markkinointiin ja osallistuja suostuu osallistumalla vastaanottamaan Suomen Vesitekniikka Oy:n markkinointiviestejä antamiinsa yhteystietoihin. Kampanjan aikana kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin.

Suomen Vesitekniikka Oy maksaa arpajaisveron.

Lahdessa 28.8.2019